Infiltratievoorziening

Dit voorbeeld toon het effect van de inhoud van een ondergrondse infiltratievoorzieningen. In de achtertuin realiseren we een infiltratievoorziening om meer regenwater te kunnen bergen. Uitgangspunt is de (basis)situatie zonder overloopleiding van het terras naar de straat. De daken aan de achterzijde van de woning zijn afgekoppeld naar het terras. De ondergrond is klei.

Project (VB_INFILTRATIE)
De projecten met voorbeeldsituaties op deze pagina zijn te openen via de menupagina START. De download van het zip-bestand met de rekenvoorbeelden en de plaatsing van de projectbestanden in de projectenmap zijn beschreven op pagina SOFTWARE installeren.

Maatregelenvarianten inhoud infiltratievoorziening

In dit voorbeeld testen we 4 varianten van de inhoud van de ondergrondse infiltratievoorziening: 1, 3, 6 en 10 m3. Op de pagina MAATREGELEN activeren we de infiltratievoorziening door deze aan te vinken in de checkbox. In de uitgangssituatie staat de infiltratievoorziening uit, deze situatie berekenen we dus zonder voorziening.

De (schuif)schakelaar voor het invullen van de gegevens van de voorzieningen zetten we op aan. Uitgangspunt als maatregel is een infiltratievoorziening met een inhoud van 1 m3. Ook de 3 varianten vinken we bij de inhoud van de voorziening aan om die gegevens van 3, 6 en 10 m3 te kunnen invullen.
Met de schuifschakelaar kunt U in 1 keer alle (variant) gegevens van de infiltratievoorziening uit/aan zetten.

Aanvoer en overloop infiltratievoorziening
Naast het introduceren van de infiltratievoorziening moet ook de toevoer van de infiltratievoorziening als maatregel worden ingevoerd. Als er geen enkele aanvoer op een infiltratievoorziening is aangesloten, dan geeft de controle door de software een foutmelding.
In dit voorbeeld sluiten we het dak achter, het dak bijgebouw en het terras achter de woning aan op de infiltratievoorziening. De overloop van de infiltratievoorziening gaat naar de tuin achter. De afvoer-, overloop- en uitwisselrelaties worden ook getekend in de volgende animatie van de doorsnede.

Doorsnede animatie, 60 mm in een uur, krat 3 m3

De doorsnede-animatie met een infiltratiekrat van 3 m3 (variant 1) met een bui van 60 mm in een uur laat zien dat in de achtertuin de maximale waterstand het overlastniveau niet meer bereikt. Vergelijk dit met het resultaat van de simulaties in het voorbeeld Afgekoppeld.

Waterbalans animatie, 60 mm in een uur

De waterbalans voor de bui van 60 mm in uur geeft na 60 minuten (= einde bui) een vergelijking van de situaties: uitgangssituatie zonder infiltratievoorziening, maatregel met de inhoud van een infiltratievoorziening van 1 m3 en nog 3 varianten van: 3, 6 en 10 m3. De verklaring van de kleuren in de gestapelde staafgrafieken vindt u op de LEGENDA pagina.

Het is logisch dat een grotere infiltratievoorziening hier leidt tot minder water bovengronds op het particuliere terrein en meer water ondergronds geborgen in de voorziening. De maatregelen hebben geen effect op de waterbalans van het openbare terrein omdat in dit voorbeeld een overloopleiding tussen achtertuin(terras) en straat ontbreekt.

Waterbalans animatie, 90 mm in een uur

In deze animatie van de waterbalans bij een bui van 90 mm in een uur gaat de waterberging in de tuin (bovengronds) over in overlast in de situaties met de infiltratievoorzieningen kleiner dan 6 m3.

In het functioneren (waterbalans animatie) volgende volgende processen elkaar op in de tijd:

   1. De ondergrondse voorzieningen wordt heel snel gevuld. In deze simulatie van 6 uur is er nauwelijks sprake van infiltratie in de ondergrond van klei.
   2. Het water bovengronds geborgen op het openbare terrein wordt samen met het water uit de voortuin relatief snel afgevoerd via de overloop naar het oppervlaktewater. Het water geborgen op straat loopt dan weg via het rioolstelsel. Eventuele overlast in het openbare gebied is daarom van vaak van korte duur.
   3. Het meest trage proces is de infiltratie van regenwater in de ondergrond. Op het particuliere deel van de waterbalans blijft het water bovengronds (“op straat”) lang staan. Een infiltratievoorziening met een grotere inhoud betekent dat minder water lang bovengronds blijft staan.
   4. Een proces dat bijna niet zichtbaar is in de grafiek is de lediging van het rioolstelsel via het gemaal naar de RWZI. Dat proces start nadat het water op straat is weggezakt in het rioolstelsel. In de grafiek verschijnt de component afvoer naar RWZI en het geborgen volume in het rioolstelsel neem geleidelijk af. Het leegpompen van een rioolstelsel duurt cica 10-15 uur.

Ophoping van regenwater in de achtertuin kan bijvoorbeeld worden voorkomen met een overloopleiding. Dit wordt behandeld in het volgende voorbeeld Overloopleiding.

Volgende voorbeelden zijn:

Laatste wijziging 2020-01-19