Overloopleiding

Dit voorbeeld illustreert het nut van een overloopleiding bij het voorkomen van wateroverlast in de tuin. Uitgangspunt is de (basis)situatie zonder overloopleiding van het terras naar de straat. De daken aan de achterzijde van de woning zijn afgekoppeld naar het terras. De ondergrond is klei.

Project (VB_OVERLOOP)
De projecten met voorbeeldsituaties op deze pagina zijn te openen via de menupagina START. De download van het zip-bestand met de rekenvoorbeelden en de plaatsing van de projectbestanden in de projectenmap zijn beschreven op pagina SOFTWARE installeren.

Maatregel overloopleiding

Als maatregel voegen we een overloopleiding met een diameter van 50 mm toe aan de uitgangssituatie. Als varianten rekenen we met 1) een diameter van 100 mm, 2) een diameter van 200 mm en 3) een diameter van 200 mm met een terugslagklep. Een terugslagklep laat de stroom van terras naar straat ongehinderd door en blokkeert de stroom van straat naar terras.

Doorsnede animatie: 200 mm, 60 mm in een uur

Met een overloopleiding van 200 mm (diameter) wordt het water als het ware verdeeld over de ruimte aan de voor- en achterzijde van de woning. Aan beide kanten wordt het overlastniveau licht en kort overschreden. Let wel: nog voor dat het cunet onder het terras vol is. De doorlatendheid van die bestrating is relatief laag.

Doorsnede animatie: 50 mm, 60 mm in een uur

Een kleinere diameter van de overloopleiding (50 mm) heeft een duidelijk effect op het simulatieresultaat. De opstuwing in de achtertuin is groter omdat de (afvoer)capaciteit van de overloopleiding te klein is. Het is dus belangrijk om overloopleidingen niet te klein te dimensioneren, ook rekening houdend met nog zwaardere buien.

Waterbalans animatie: 60 mm in een uur

De vergelijking met de waterbalans animatie van de uitgangssituatie en de verschillende maatregelen laat ook zien dat het wateroverlast in tuin kleiner is met een overloopleiding. Een diameter van 50 mm is de te klein.
Aan het einde van de simulatieduur (na 360 minuten) is voor de situaties met overloopleiding, het grootste deel van de bui verwerkt via het rioolstelsel, vooral overgelopen naar het oppervlaktewater.

Waterbalans animatie: openbaar terrein, 60 mm in een uur

Deze grafiek is een hulpmiddel om het (niet)afwentelen van een perceel te visualiseren. Links bovenin het venster van de waterbalansgrafieken kan de optie openbaar terrein worden gekozen (straat+groenstrook). De linker staaf geeft hier de waterbalans van het openbare terrein, waar eerst water bovengronds wordt geborgen en later wordt afgevoerd via het rioolstelsel. De rechter staaf geeft de neerslagbelasting weer voor de gekozen optie, in dit geval het openbare terrein.

Niet-afwentelen
Het volume van de neerslag (staaf rechts) is beduidend kleiner dan het volume van de waterbalans van het openbaar terrein (staaf links). Het verschil in hoogte van die staven is het neerslagvolume dat tot afstroming is gekomen van het particuliere terrein naar het openbare terrein.
Voor de uitgangssituatie wordt dat verschil mede bepaald door aanvoer van het dak voor en de tuin voor. Voor de situaties met maatregelen komt daar de toestroming vanaf de achterzijde van de woning via de overloopleiding bij.

Vervolg
Het reguleren van ophoping van regenwater in de achtertuin kan worden gerealiseerd met een laagteberging. Dit wordt behandeld in het voorbeeld Laagteberging tuin

Volgende voorbeelden zijn:

Laatste wijziging 2020-01-19