Instructie video’s

Deze webpagina geeft een overzicht van de instructievideo’s die zijn gemaakt over het gebruik van de PerceelTool-software. De onderwerpen van deze instructievideo’s corresponderen met de knoppen in de menu-balk van de software.

   1. Bestand
   2. Indeling
   3. Uitgangssituatie
   4. Maatregelen
   5. Functioneren
   6. Rapport

1) Bestand (project)

Uitleg pagina bestand met de menuonderdelen van de PerceelTool software en het openen van een nieuwe of bestaand projectbestand.

2) Administratie (project)

Uitleg van de administratie (pagina) van een project en het belang van het opslaan van de resultaten van een project. De opslaan als optie is een mogelijkheid om een variant project(bestand) aan te maken.

3) Indeling perceel: maten en hoogteligging oppervlakken (verhard en onverhard).

Uitleg van het kiezen en aanpassen van de indeling van een perceel en het opgeven van de oppervlakten van de onderdelen en de hoogteligging van de grondoppervlakken.

4) Uitgangssituatie perceel

Uitleg van het vastleggen van de (huidige) uitgangssituatie van een perceel als basis voor het treffen van maatregelen. Vastgelegd worden maximaal 3 kenmerken per onderdeel en de bestemmingen voor het afvoeren, overlopen en uitwisselen van regenwater.

5) Maatregelen perceel (scenario+3varianten)

Uitleg over het uitwerken van een maatregelen scenario met als doel om meer regenwater te verwerken op eigen terrein, maar ook om de overlast ter plaatse te vermijden. Naast het scenario kunnen nog 3 sets met variant-kenmerken worden ingevoerd om bijvoorbeeld de effectiviteit van een dimensionering te checken.

6) Functioneren (simuleren/berekenen en analyseren)

Uitleg van het simuleren(berekenen) en analyseren van het functioneren van het perceel in de vorm van de waterbalans van een set buien (20-150 mm) en een neerslagreeks van een jaar. Animaties van de resultaten kunnen worden vergeleken voor 1 situatie en meerdere buien of voor 1 bui en meerdere situaties.

7) Rapport

Uitleg van het rapport van een PerceelToolproject waarin de gegevens en resultaten van de uitgangssituatie en alle maatregelen worden gepresenteerd voor alle buien en eventueel ook de neerslagreeks. Het rapport kan ook geheel worden geëxporteerd naar Excel waarmee gebruikers zelf tabellen en grafieken kunnen vormgeven.

 

Laatste wijziging 2019-07-28