PerceelTool.nl

Verstandig omgaan met het verwerken van regenwater op eigen terrein is steeds meer nodig door klimaatverandering. De PerceelTool is een rekeninstrument voor beoordeling van de werking van regenwatermaatregelen op een perceel die tot doel hebben om meer regenwater te verwerken op eigen terrein en tegelijk regenwateroverlast te beheersen.

Deze tool helpt minder-ervaren gebruikers met de waterbalansberekening van een perceel in samenhang met het aanliggende, openbare gebied. De PerceelTool is ontwikkeld in opdracht van STOWA in samenwerking met Stichting RIONED.

De beoogde gebruikers van de PerceelTool zijn afkoppeladviseurs, hoveniers, installateurs, medewerkers van gemeenten, waterschappen en adviesbureau’s, studenten en misschien ook bewoners.

Met de PerceelTool kunt U berekenen hoeveel regenwater het particuliere perceel kan verwerken en hoeveel water er afgewenteld wordt naar het openbare gebied. Dit gebeurt met een neerslagreeks van een jaar voor de analyse van het reguliere functioneren en met een set neerslaggebeurtenissen (buien met oplopende zwaarte) om vooral het extreme functioneren in beeld te brengen. Ook kunt U de effecten van het benutten van regenwater met een regenwateropslagtank analyseren. De inhoud van de tank moet worden afgestemd op de grootte van het aangesloten dakoppervlak.

De effecten van maatregelen voor de verwerking van regenwater op eigen terrein te verwerken maakt de PerceelTool eenvoudig zichtbaar grafieken en animaties. Zo kunt u eenvoudig de prestaties van ontwerpvarianten onderling vergelijken.

Animatie waterberging op openbaar en particulier terrein, bui met een volume van 90 mm in een uur. De groene zone in de tekening ligt onder het drempelniveau van de woning. In die zone kan water worden geborgen zonder schade in de woning. Daarboven begint de rode (wateroverlast) zone.

Deze website geeft u alle informatie over de rekentool, het registreren als gebruiker, het downloaden en installeren van de software, een handleiding waarin het gebruik van de software stap voor stap wordt uitgelegd, een aantal uitgewerkte rekenvoorbeelden en een lijst met relevante publicaties.

De handleiding van de software vindt u op deze website als help-pagina’s. Deze help-pagina’s zijn ook vanuit de software te raadplegen via de rode (?) knop rechtsonder op een softwarepagina.

Volgende stappen kunnen zijn:Laatste wijziging 2020-01-19