Combinatie

Dit voorbeeld laat het effect van een combinatie van maatregelen zien om regenwater op eigen terrein te verwerken. Het functioneren van dit perceel wordt vergeleken voor situaties met verschillende grondsoorten.

Hier vergelijken we de uitgangssituatie met een perceel dat is voorzien van 4 soorten maatregelen:

   • groenblauw dak, met een drainage berging, een afvoer van 40*40 mm met een normale vertraging en een substraatdikte van 150 mm,
   • benuttingstank, met een inhoud van 3 m3 en een watervraag van 50 l/d,
   • infiltratievoorziening, met een inhoud van 3 m3,
   • laagteberging, van 200 mm in de tuin extra.

De daken voor en achter en van het bijgebouw zijn aangesloten op de benuttingstank die overloopt naar de infiltratievoorziening. Het terras voert af naar de infiltratievoorziening, die een overloop heeft naar de tuin achter.

Projectbestand
Het projectbestand VB_COMBINATIE met deze voorbeeldsituaties is te downloaden via de volgende link. Dit bestand plaatst U in de projectenmap. Via de pagina Start kunt u dit project openen in de PerceelTool

Laatste wijziging pagina: