Menu onderdelen

Voor de uitleg van de menu onderdelen gebruiken we de start-pagina van de software.

Menu bestand

De bovenste 2 regels van deze pagina noemen we de topmenubalk en de hoofdmenubalk.

Topmenubalk

De topmenubalk geeft links informatie over de versie van de PerceelTool-software en de naam van het geladen project en heeft links 3 knoppen:

   • [INSTELLINGEN] voor het instellen van de projectgegevens en resultaten map;
   • [EXPORT] voor het exporteren van de gegevens en resultaten naar Excel;
   • [DOORSNEDE] voor de weergave van de (langs)doorsnede door alle perceelelementen.

Hoofdmenubalk

De hoofdmenubalk bestaat uit de volgende 8 knoppen:

   • [BESTAND] voor het openen van een nieuw project of het openen van een bestaand project waarvan de gegevens zijn opgeslagen in de projectenmap;
   • [ADMINISTRATIE] voor het invullen van de administratieve gegevens van een project;
   • [INDELING] voor de keuze van de indeling van een perceel en het opgeven van de oppervlaktematen en hoogteligging van een perceelonderdeel;
   • [UITGANGSSITUATIE] voor het opgeven van de kenmerken van de perceelonderdelen, de afvoerbestemmingen, de overloop- en onderlinge uitwisselbestemmingen tussen de perceelonderdelen
   • [FUNCTIONEREN] voor het uitvoeren van simulaties (berekeningen) met buien en neerslagreeksen en het raadplegen en onderling vergelijken van de grafische resultaten.
   • [RAPPORT] voor het raadplegen van de (numerieke) resultaten van de simulaties.
   • [INFO] voor het raadplegen van de verantwoording, de disclaimer en de versie informatie van de software.

Menutegels

Via de menutegels kunt u kiezen voor het openen van een nieuw project of van een bestaand project waarvan de gegevens zijn opgeslagen in de projectenmap.

Help-pagina

De rode [?] knop op een pagina geeft u toegang tot de overeenkomste Help-pagina op de PerceelTool website. Op vrijwel elke pagina vindt u deze HELP knop.

Status internet, gebruiker

Op de startpagina [BESTAND] vindt u status van de internet verbinding van de PerceelTool software en het account waarmee u bent ingelogd.

Laatste wijziging 2019-07-26