Indeling

De indeling van een perceel is variabel. Het linker venster van het scherm geeft de actuele indeling weer. Deze indeling kan worden aangepast door de onderdelen van het perceel in het midden venster van het scherm aan of uit te vinken.
In het rechter venster van dit scherm zijn 12 voorkeuze indelingen weergegeven die direct kunnen worden ingesteld door op de gewenste indeling te klikken.

Oppervlakte onderdelen
Per onderdeel vult u in dit scherm de horizontale projectie van (vloer)oppervlak in m2 in en het hoogteligging van dit oppervlak in mm ten opzichte van het referentiepeil.
Het referentiepeil van een perceel is per definitie gelijk aan het niveau van de (laagste) toegangsdrempel naar de woning. Het (laagste) drempelpeil van de woning heeft dus als REFerentiepeil de waarde 0 mmREF.

Het peil van een grondoppervlak wordt dus aangeduid in mm boven (+) of onder (-) het referentiepeil. Een mm is gelijk aan 1/10 centimeter (cm), 1/100 decimeter (dm) en 1/1000 meter (m).

Het (grond)oppervlak is via de lengte en breedte in te voeren, het programma berekent dan het oppervlak, of door het oppervlak rechtstreeks in te voeren.

Peilen grondoppervlakken
Per grondoppervlak geeft u aan hoe hoog dat oppervlak ligt ten opzichte van het referentie peil. Bij op- of aflopende oppervlakken neemt u een gemiddelde waarde aan. De straat ligt vaak een flink stuk lager dan de drempel van de woning, bijvoorbeeld -150 mmRef. Een terras ligt vaak wat minder laag ten opzichte van die drempel, terwijl een grasveld vaak even hoog ligt dan het terras of misschien hoger.

Links naar help-onderwerpen:

Laatste wijziging 2019-09-17