Waterbalans-animatie

Op de pagina FUNCTIONEREN kan de animatie van het verloop van de waterbalans in de tijd worden getoond, naast elkaar voor de uitgangssituatie en maatregelen(varianten) en voor de verschillende buien waarmee het functioneren een situatie is berekend. Voor deze uitleg gebruiken we het project VB_DEMO.

De legenda van de waterbalans vindt u via deze link. In de rechter kolom van de pagina FUNCTIONEREN is de legenda ook weergegeven. In de linker kolom kunt U kiezen voor de weergave van de vergelijking van situaties met een bui en van vergelijking van de buien voor een situatie.

De waterbalans-animatie laat per tijdstap de staafdiagrammen zien boven(gronds) en onder(gronds) de horizontale streep. De waterbalans is per situatie/bui onderverdeeld in 2 staven voor het openbare (links) en particuliere (rechts) terrein.

Waterbalans-animatie, bui 90 mm in een uur

De animatie van de uitgangssituatie wordt gedomineerd door het aandeel van het regenwater dat overloopt via het rioolstelsel. De ondergrond is van klei en infiltratie gaat daardoor extreem traag. Het grootste deel van het water moet bovengronds worden geborgen, waarbij water op straat ook overgaat in wateroverlast.

Als maatregel is de situatie voorzien alle mogelijke voorzieningen om regenwater te benutten, infiltreren en bergen. De ondergrond van zandige klei heeft nog een zeer beperkte doorlatendheid. De voorzieningen vullen zich met water maar vooral de lediging door infiltratie is minimaal.

In variant 1 is de doorlatendheid van ondergrond zandig veen nog zeer beperkt, in de varianten 2 en 3 is de doorlatendheid van fijn en gewoon zand veel groter. Dat is duidelijk te zien aan de bijdrage van een veel grotere infiltratie in de ondergrond. Dit heeft ook een sterk reducerende effect op de berging van regenwater bovengronds.

Water op straat/overlast animatie, 90 mm in een uur

Onder de grafiek kan nog voor een aantal andere weergaveopties worden gekozen. In de water op straat/overlast animatie worden alleen de bergingstermen getoond en uitvergroot.

Lediging animatie, bui 90 mm in een uur

De lediging-animatie laat naast elkaar de ontwikkeling van de hoeveelheid neerslag op het perceel en de afvoer van van regenwater zijn naar de RWZI. Deze afvoer blijft beperkt omdat de berging in het het inzamelsysteem (rioolstelsel) op een gegeven moment vol is en dan gaat overlopen naar het oppervlaktewater.

Op deze pagina functioneren laten we dus een aantal verschillende soorten grafieken zien. Heeft u op dat punt eigen wensen, stuur dan een bericht naar info@PerceelTool.nl

Bediening animatie
In de software kan deze animatie geschakeld worden met de volgende short keys:

      • [TAB] zet de animatie op het tijdstip van 60 minuten, dat is op het moment van de maximale waterstanden, juist aan het einde van de bui;
      • [ESC] zet de animatie op het begintijdstip van 0 minuten;
      • [SPATIEBALK] zet de animatie AAN/UIT.

In het tijdveld rechts van de tijdbalk kan elk tijdstip in minuten worden ingevuld.

Export animatie GIF
Via de knop rechtsboven op de topbalk van de animatie pagina is het mogelijk deze animatie te exporteren naar een GIF bestand. Met de volgende parameters kan deze export worden ingesteld.

Het bestand van de animatie wordt standaard opgeslagen in uw projectenmap onder de submap \projectmap\animaties.

zie ook: doorsnede-animatie

Laatste wijziging 2019-12-02