Afgekoppeld

Het afzagen van een regenpijp is een favoriete fotoactie voor bestuurders. Deze maatregel toegepast op onze situatie betekent dat de bestemming van de afvoeren van het dak achter van de woning en het dak van het bijgebouw is aangepast van het riool naar het terras.

Project (VB_AFGEKOPPELD)
De projecten met voorbeeldsituaties op deze pagina zijn te openen via de menupagina START. De download van het zip-bestand met de rekenvoorbeelden en de plaatsing van de projectbestanden in de projectenmap zijn beschreven op pagina SOFTWARE installeren.

Maatregelen onderdelen: dak achter en bijgebouw

Op de pagina MAATREGELEN kunt u per onderdeel kenmerken aanpassen. In die voorbeeld is het afvoer naar (bestemming) hiervoor aangevinkt en het keuzeveld in de kolom maatregel(scenario) is aangepast, van riool naar terras.

Maatregelen overzicht

In het overzicht op de pagina MAATREGELEN zijn de ingevouwen regels voor de aangepast onderdelen blauw gemarkeerd. Op deze manier heeft u overzicht waar de aanpassingen zitten, dat is belangrijk om steeds met de juiste situaties/oplossingen te rekenen.

Doorsnede animatie, 60 mm in een uur

In deze doorsnede is ook te zien dat de bestemming van de afvoeren (blauwe lijnen) van het dak achter en het dak bijgebouw is verlegd naar het terras.
Bij deze bui van 60 mm per uur bouwt er zich duidelijk meer water op in de achtertuin, omdat dit water niet meer via het riool op de straat kan terecht komen. Het waterpeil in de achtertuin overschrijdt de groene zone en komt ruimschoots terecht in de rode zone, ruim boven het drempelpeil van de woning. Het afzagen van de regenpijp is hier dus niet zo’n goed idee!

In deze animatie is verondersteld dat de deuren van de woning waterdicht zijn en dat betekent dat het water ook niet VIA de woning van de achtertuin naar de straat kan stromen.

Na 6 uur

Na 6 uur, 5 uur na het einde van de bui staat er achter de woning nog een flinke hoeveelheid water omdat het nergens heen kan. De infiltratiecapaciteit van de toplaag van de tuin en het terras is niet gering (gras 20 mm/h) maar de opname van de klei-ondergrond (daaronder) is beperkt.

Ondergrond grof zand
Interessant is nu om dezelfde situatie met afgekoppelde daken aan de achterzijde van de woning uit te rekenen op een ondergrond van grof zand.

Ondergrond grof zand, animatie doorsnede, 60 mm in een uur

De waterstanden achter de woning zijn nog flink hoog, maar het water trekt toch heel snel de ondergrond in via de tuin en het terras. De les die we hieruit kunnen trekken is dat regenwater niet instantaan kan infiltreren maar dat daar tijd voor nodig is. Dat betekent dat dat regenwater tijdelijk geborgen moet worden om die tijd te winnen.

Waterbalans na 6 uur

In de waterbalans na 6 uur zien we de volgende 3 situaties naast elkaar:

      • de uitgangssituatie met de daken aan de achterzijde van de woning aangesloten op de riolering, met een klei-ondergrond;
      • de maatregelsituatie met de daken aan de achterzijde van de woning afgekoppeld naar het terras achter de woning, met een klei ondergrond;
      • de variant 1 situatie, me alle onderdelen identiek aan de maatregelsituatie maar met een ondergrond van grof zand.

In de uitgangssituatie wordt het meeste water via het rioolstelsel geloosd op het oppervlaktewater. Na 6 uur staat er nog een flinke laag water in de tuin die heel langzaam zal infiltreren in de klei-ondergrond.

In de maatregelsituatie wordt er minder water afgevoerd van het particuliere naar het openbare terrein. Er loop minder water over via het rioolstelsel naar het oppervlaktewater, maar aan de achterzijde van de woning staat het waterpeil boven het overlastniveau = drempelpeil van de woning. Na 6 uur staat er aanzienlijk meer water in de tuin.

In de variant 1 situatie met de ondergrond van grof zand infiltreert er meer water veel sneller in naar ondergrond. Dit betekent ook dat er nog wat minder water via het rioolstelsel overloopt naar het oppervlaktewater.

Het voorkomen van ophoping van regenwater in de achtertuin kan worden voorkomen met een overloopleiding. Dit wordt behandeld in het volgende voorbeeld VB_INFILTRATIE.

Volgende voorbeelden zijn:

Laatste wijziging 2020-01-19