Administratie

Op deze pagina vult U de administratieve gegevens in van een project. Hier wordt o.a. vastgelegd wie de betrokkenen zijn. Het mailadres van een bewoner kan een adviseur gebruiken om resultaten van de analyse toe te sturen naar een bewoner. Bij contactpersoon kan bijvoorbeeld de naam van een betrokken gemeente ambtenaar worden ingevuld. De coördinaten van een situatie zijn eenvoudig te vinden in GoogleMaps.

Opslaan project
Een project waaraan u werkt kan worden bewaard via de knop [OPSLAAN]. Alle gegevens van een project worden dan bewaard in een bestand “NAAM.perceel” met de extensie “.perceel”. Wilt u een variant project aanmaken dan kunt u de knop [OPSLAAN ALS] gebruiken.
Het is belangrijk dat u het project een duidelijke naam geeft, vooral als u meerdere varianten van een situatie wilt bewaren om de juiste weer snel te kunnen terugvinden.

Openen (als) project
Een eerder opgeslagen project kunt u inlezen via het menu [START]. Dan leest u alle gegevens en eventuele resultaten in van dat project.

Varianten aanmaken
Wilt u een nieuwe situatie maken met wat kleine veranderingen ten opzichte van van een vorige situatie dan is de kortste route om de vorige situatie te laden en deze direct op te slaan met een nieuwe naam [OPSLAAN ALS]. Dan maakt u de wijzigingen in de uitgangssituatie, maatregelen en/of varianten en voert u de berekeningen (de simulaties) opnieuw uit.

Projectbestanden
De gegevens van een project worden bewaard in het bestand <naam>.perceel,  in de projectenmap die u heeft geopend bij de start van de software. Dit bestand kunt u eventueel uitwisselen met andere gebruikers. De resultaten van de simulaties van een project worden bewaard in de submap RainTools.

Vervolg stap
Na de administratieve pagina volgt het indelen en definiëren van de uitgangssituatie. Dat is uitgangspunt voor de analyse. De uitgangssituatie kan worden uitgebreid met maatregelen en varianten daarvan. Op de pagina [FUNCTIONEREN] kunnen de simulaties worden uitgevoerd en de resultaten worden vergeleken voor een oplopende serie van zware tot extreme buien.

Links naar help-onderwerpen:

Laatste wijziging 2019-09-07