Release notes

20191001 versie 2.2

  • Markeren lege gegevensvelden die nog ingevuld moeten worden.
  • Weergeven uitwisselbestemmingen in plattegrond voor uitgangssituatie.
  • Weergeven aangepaste uitwisselbestemmingen maatregelen in plattegrond.
  • Keuzeopties onverhard oppervlak toegevoegd aan verharde oppervlak.
  • Laagteberging in een onderdeel, schaalprobleem opgelost in doorsnede.
  • Gegevensvelden foutcontrole markeren op pagina’s van [Uitgangssituatie] en [Indeling].
  • Mogelijke keuzes bestemmingen controleren (kan nu bijna geen foute bestemmingen meer kiezen).
  • Tekstuele aanpassingen meldingen foutcontrole.
  • Dak met alleen substraatlaag is nu mogelijk, zonder drainagelaag.
  • Bestemming overloop dak verborgen als geen afvoer limiet is opgegeven.
  • Doorsnede animatie oproepen ook via de lediging en wos grafieken (was  alleen gekoppeld aan waterbalans).
  • Vastloper doorsnede animatie opgelost voor een tuinpeil >0 mmREF.

20190901 versie 2.1

  • Uiterlijk doorsnede animatie toegankelijker gemaakt mer inrichting woning.
  • Schaalverdeling zones doorsnede (animatie) aangepast om vulling waterberging op een dak beter zichtbaar te maken.
  • Stroomrichting overloopleiding aangeven in doorsnede animatie.
  • Pijlen van afvoer van, aanvoer naar en overloop van benuttingstank toegevoegd in doorsnede (animatie).
  • Fout bij inlezen resultaten van PerceelTool in RainTools gecorrigeerd.
  • Fouten bij verwijderen resultaten bij veranderen gegevens verbeterd. meldingen en keuzeopties duidelijker gemaakt.
  • Layout tabel maatregelen verbeteren.
  • Systematiek invullen gegevens maatregelen grondig aangepast, duidelijker en logischer gemaakt.
  • Bij het aanpassen van de gegevens van een project met resultaten komt de vraag of u met dit project door wil gaan onder een andere (nieuwe) naam.
  • Registratie van nieuwe gebruikers is aangepast, eenvoudiger met duidelijkere teksten.
  • Fouten in de foutcontrole verbeterd.
  • Weergave fout plattegrond na verwijderen bijgebouw op de pagina [Maatregelen] verbeterd.

20190107 versie 2.0

  • Het invoeren van een perceel in de tool is vereenvoudigd door van de te beschouwen situatie de indeling en maatvoering (pagina indeling) los te koppelen van de gegevens van de onderdelen (pagina uitgangssituatie). Het voordeel hiervan is dat de invoerschermen eenvoudiger, overzichtelijker en minder vol zijn geworden.
  • Diverse uitbreidingen zijn gerealiseerd in de keuzeparameters voor de typering van de onderdelen.
  • Schakelen terugslagklep in overloopleiding om de waterstroom van openbaar naar particulier te belemmeren.
  • Voor-invullen meest logische bestemmingen van afvoer, overloop en uitwisseling voor alle perceelindelingen, is nu voor ingevuld voor het meeste complete perceel.
  • Voorkeuze bestemmingen beperken tot mogelijke bestemmingen.
  • Overloop benuttingstank toegevoegd direct op riool en infiltratievoorziening
  • Weergave (In/uit)schakelen onderdelen verduidelijkt met schuifknoppen ipv vinkjes.
  • Berekening totalen verschillende typen oppervlakken bij onderdelen
  • Controleren van de gegevens met het genereren van foutmeldingen en waarschuwingen. Foutmelding geven als een chinese muur is gerealiseerd door een ontbrekende relatie tussen naast elkaar liggende oppervlakken (bijvoorbeeld straat-voortuin of terras en tuin)
  • Pop-up scherm met weergave doorsnede perceelprofiel en legenda voor de onderdelen.
  • Het definiëren van maatregelen(varianten) is sterk uitgebreid. Alle onderdelen van een perceelsituatie kunnen kenmerken worden aangepast als maatregel. Dat geeft de gebruiker maximale vrijheid in het definiëren van maatregelen. Het is zelfs mogelijk om onderdelen geheel te verwijderen als maatregel.
  • Verbeteren toegankelijkheid maatregelen pagina met accentkleuren.
  • Het simuleren van situaties met gewijzigde maatregelenvarianten wordt alleen uitgevoerd voor de varianten die daadwerkelijk zijn gewijzigd, in plaats van een volledige simulatie van alle varianten. Het is ook mogelijk om met minder dan 3 varianten te rekenen.
  • Aan maatregelen varianten kan nu een korte herkenbare naam worden meegegeven.
  • Waarschuwen voor het overschrijven van resultaten van simulaties en voor het verwijderen van resultaten na aanpassing van de gegevens van een perceel.
  • Export van alle gegevens en resultaten tabel naar Excel voor elke vorm van individuele nabewerking ten behoeve van gebruik in rapportages.
  • De gegevens en resultaten van een PerceelTool simulatie zijn in te lezen in de wijktegel van RainTools. RainTools heeft meer mogelijkheden om de resultaten te controleren en meer in detail te analyseren. De schematisering van de PerceelTool kan in RainTools ook verder uitgewerkt worden.
  • Weergave doorsnede perceel gerealiseerd, te bereiken via een knoop in het topmenu balk.
  • Uitbreiden toelichting Knop animatie toegevoegd in de topmenu balk.
  • Exporteren animatie van de simulatieresultaten in een verticaal profiel van het perceel. Om dit te realiseren is de resultaatstructuur van de PerceelTool volledig aangepast.
  • Extra (keuze) onderdelen zijn toegevoegd zoals een infiltratiesleuf die het water toegevoerd krijgt via het maaiveld (in de verticaal kan een dergelijk voorziening ook worden gebruikt als een boorpaal of buis) en een achterom dat de straat verbind met het terras achter de woning (een belangrijke functie van een achterom is de bovengrondse overloop van de achtertuin naar de weg).
  • Uitbreiden administratie gebruikers, analoog aan de RainTools en RadarTools software.
  • Alle schermen van de PerceelTool zijn voorzien van een helpbutton (rode knop met vraagteken). De content achter de helpbutton staat op de website PerceelTool.nl.
  • De website PerceelTool.nl wordt nu voorzien van nieuwe instructievideo’s en van meer rekenvoorbeelden.
  • De software is voorzien van een gebruikersovereenkomst en een privacyverklaring. Gebruiker moet beide voor gebruik bevestigen.

20180307 versie 1.02

  • Verbeteringen aan de RainTools engine m.b.t. zeer slecht doorlatende ondergronden
  • Weergave ligging overloopleiding/terugslagklep in dwarsprofiel

20180305 versie 1.01

  • Aanpassing default simulatieduur naar 360 minuten
  • Structurering pagina maatregelen
  • Structurering pagina uitgangssituatie

20180226 versie 1.00 (aanpassingen ten opzichte van de preview versie)

  • Primitieve doorsnede-animatie resultaten.
  • Invulling helppagina’s via website.
  • Uitbreiding onderdelen met groenstrook openbaar, grindstrook en achterom.
  • Verbeteringen aan de RainTools engine m.b.t. functioneren afvoeren en infiltratie in sterk doorlatende ondergronden.

Laatste wijziging 2019-09-22