Maatregelen

Maatregelen zijn alle mogelijke aanpassingen aan het perceel om meer regenwater op particulier terrein te kunnen verwerken. Verschillende soorten maatregelen kunnen met elkaar gecombineerd worden in één scenario.

Maatregelen
Maatregelen kunnen betrekking hebben op aanpassingen van (vrijwel) alle onderdelen van een perceel. Die kenmerken moeten met een vinkje in- of uitgeschakeld worden in een scenario. Voorbeelden van maatregelen zijn:
– afkoppelen van daken van de riolering naar de tuin;
– afkoppelen daken naar een infiltratievoorziening;
– vergroten doorlatendheid toplaag (bestrating) van een terras;
– verminderen verhard oppervlak in de tuin.

Varianten
Per specifiek kenmerk van een maatregel kunnen 3 varianten worden aangemaakt. Bijvoorbeeld het aanbrengen van een laagteberging in de tuin of het volume van een infiltratievoorziening kan worden gevarieerd in 3 extra stappen. Totaal zijn er dus 5 situaties die naast elkaar kunnen worden bekeken:
– (huidige) uitgangssituatie;
– maatregelenscenario;
– 3 extra varianten maatregelenscenario’s met variatie in kenmerken 1, 2 en 3.

De kenmerken die per onderdeel kunnen worden aangepast komen puntsgewijs aan de orde op deze pagina.

Grondsoort

De grondsoort van de ondergrond kunnen we wijzigen en vergelijken in varianten. Dit is geen praktische maatregel, maar voor studiedoeleinden een interessante optie.

Overloopleiding

De overloopleiding kunt u in of uitschakelen. Van een bestaande overloopleiding kunt het instroompeil en de diameter aanpassen. In de PerceelTool is het bovendien mogelijk om de overloopleiding te voorzien van een terugslagklep om de stroming van openbaar naar particulier terrein te blokkeren.

De uitwisseling (overloop) tussen particulier naar openbaar terrein kan ook via het maaiveld plaatsvinden, bijvoorbeeld via de oprit, het achterom en het achterpad. Dit hangt natuurlijk nauw samen met de hoogteligging van deze oppervlakken.

Dakoppervlak: dak voor en achter (woning), bijgebouw en garage

De volgende parameters kunt u aanpassen aan het functioneren van een dak:

   • Ombouwen van een traditioneel dak met alleen een drainagelaag en een ongelimiteerde afvoer naar een groen, blauw of groen/blauw dak met een substraatlaag en/of drainagelaag met een gereguleerde afvoer;
   • Instellen van de afvoervertraging van de drainagelaag in de stappen geen, minimum, normaal, sterk of maximaal;
   • Bestemming afvoer aanpassen, bijvoorbeeld van de riolering naar een infiltratievoorziening of de tuin;
   • Bestemming overloop aanpassen, bijvoorbeeld van de tuin naar de oprit (of straat).

Verhard oppervlak:

De volgende parameters kunt u aanpassen aan het functioneren van een verhard oppervlak:

   • Peil van de verharding verhogen of verlagen;
   • Soort (toplaag) verharding aanpassen, bijvoorbeeld van minder goed doorlatende tegels naar klinkers met zeer open voegen;
   • Berging cunet (fundering) aanpassen, in samenhang met een vergroting van de doorlatendheid van de toplaag (verharding);
   • Bestemming afvoer aanpassen, bijvoorbeeld van de riolering naar een infiltratievoorziening;
   • Bestemming overloop aanpassen, bijvoorbeeld van de tuin naar de oprit (of straat).

Tuin: voor, achter en extra

De volgende parameters kunt u aanpassen aan het functioneren van een tuin:

   • Peil tuin verhogen of verlagen;
   • Soort (toplaag) tuin aanpassen (bijvoorbeeld door verandering van minder doorlatend gras naar beplanting);
   • Laagteberging aanbrengen met bepaalde diepte en over een % van het oppervlak.

Infiltratievoorziening:

Een infiltratievoorziening is een ondergrondse maatregelen met als kenmerken een bruto volume en een porositeit, bij toepassing van vulmaterialen zoals zand, grind en lavastenen. Een infiltratievoorziening ligt normaliter in een cunet van grof materiaal en dient te zijn voorzien van een overloop met een bestemming.

Grindstrook

Een grindstrook is eveneens een ondergrondse infiltratievoorziening waarvan de bovenkant op maaiveldniveau ligt en waar direct neerslag op valt.

>>> rekenen met waterdruk?

Benuttingsvoorziening:

De benuttingsvoorziening wordt gekenmerkt door het volume van de tank en een gemiddelde watervraag. De watervraag wordt hier opgegeven in liters per dag, voor bijvoorbeeld het gebruik van regenwater voor toiletspoeling en in de wasmachine. Ook een benuttingsvoorziening heeft altijd een overloop met een bestemming.

Links naar help-onderwerpen:

Laatste wijziging 2019-08-13