Legenda waterbalans

De volgende legenda geldt voor de componenten van de waterbalans, zowel in de PerceelTool en als in RainTools:

  hoeveelheid water die is gevallen op het particuliere en/of openbare terrein
  water geborgen boven het drempelniveau van de woning, met als gevolg dat de woning onderloopt
  water dat bovengronds wordt geborgen zonder schadelijke gevolgen voor de woning
  opslag van water in toplaag van diverse perceelonderdelen, lediging alleen mogelijk via verdamping
  opslag (berging) van water in regenwatervoorzieningen en in de toplagen van verhardingen, tuinen en daken
  verdamping van water naar de atmosfeer vanuit de vochtberging van de diverse onderdelen
  infiltratie van water in de ondergrond via de tuin, de open verhardingen en de infiltratievoorzieningen
  afvoer via het rioolgemaal naar de zuivering of toevoer naar de woning voor het benutten van regenwater
  water dat via de riolering of de straat is overgelopen naar het oppervlaktewater

Voor het benutten van regenwater geldt de volgende legenda:

  beschikbare hoeveelheid regenwater om te benutten
  gewenste hoeveelheid regenwater om te benutten

Laatste wijziging 2023-02-28