Downloads

Via deze webpagina kunt u de software van de PerceelTool en voorbeelden van de projectbestanden downloaden.

PerceelTool software
De PerceelTool software kan als Windows-toepassing op 3 manieren worden geïnstalleerd, als:

   1. Windows app (setup.exe), de software (individueel) wordt geïnstalleerd in de gebruikers map en waarbij de download en installatie van update versies automatisch verloopt.
   2. Windows programma (perceeltool.msi): de software wordt geïnstalleerd in een door de gebruiker aan te wijzen map. Normaliter is dat een map onder de map program files. Deze versie kan ook gebruikt worden op netwerken. Als er belangrijke update versies beschikbaar zijn dan wordt dit gemeld bij het opstarten van de software. De gebruiker of netwerkbeheerder moet deze update dan zelf downloaden en installeren.
   3. Windows zip bestand (perceeltool.zip); de software wordt eigenlijk niet geïnstalleerd via Windows maar uitgepakt in een door de gebruiker te benoemen program-map ergens op de PC. Het programma wordt opgestart door het aanklikken (starten) van het bestand Perceel.exe in de  program-map.

Voorbeeldprojecten

   • ..

Laatste wijziging 2019-09-24