Uitwisselen

Bij dit voorbeeld gaat het om het minimaliseren van het afwentelen van het particuliere naar het openbare terrein.

Doorsnede animatie: perceel

In deze doorsnede animatie zien we een muur van water ontstaan tussen het terras en de tuin achter. In de software zit een controle ingebouwd om dit soort situaties te melden fout chinese muur. Toch is deze situatie nog door de mazen van de foutcontrole geslopen.

Tussen het terras en de tuin achter is geen uitwisselrelatie gelegd. Deze relaties moeten compleet worden ingevuld in de laatste kolom van de gegevens op de pagina UITGANGSSITUATIE.
Het grote voordeel van deze fout is dat het resultaat duidelijk zichtbaar is. In het vervolg van deze pagina wordt deze fout nog een keer uitgelegd aan de hand van een voorbeeld.

Indeling perceel

Uitgangssituatie perceel

Functioneren: 90 mm in een uur, na 60 minuten

Nadat we de uitgangssituatie hebben ingevoerd maken we een controleberekening van de situatie. Bij een bui van 90 mm in een uur zien we na 60 minuten het bovenstaande beeld. Wat is hier misgegaan?

Tussen het terras en de achtertuin is geen uitwisseling gedefinieerd. Het terras wisselt uit met de oprit en de tuin achter met de tuin extra en vice versa. De uitwisseling tussen terras en tuin moet nog worden ingevuld in de uitgangssituatie. Let op: Die relatie hoeft maar in 1 richting te worden gelegd.

Na correctie uitwisselen: 90 mm in een uur, na 60 minuten

Na correctie van deze fout ziet het beeld van de waterstanden in het dwarsprofiel er zo uit. De overloopleiding heeft hier eigenlijk geen functie omdat de tussen particulier en openbaar terrein ook bovengronds wordt uitgewisseld via de oprit.

Projectbestand
Het projectbestand VB_UITWISSELEN met deze voorbeeldsituaties is te downloaden via de volgende link. Dit bestand plaatst U in de projectenmap. Via de pagina Start kunt u dit project openen in de PerceelTool

Laatste wijziging pagina: