Uitwisselen

Bij dit voorbeeld gaat het om het minimaliseren van het afwentelen van het particuliere naar het openbare terrein.

Projecten (VB_UITWISSELEN)
De projecten met voorbeeldsituaties op deze pagina zijn te openen via de menupagina START. De download van het zip-bestand met de rekenvoorbeelden en de plaatsing van de projectbestanden in de projectenmap zijn beschreven op pagina SOFTWARE installeren.

Doorsnede animatie: perceel

In deze doorsnede animatie zien we een muur van water ontstaan tussen het terras en de tuin achter. In de software zit een controle ingebouwd om dit soort situaties te melden fout chinese muur. Toch is deze situatie nog door de mazen van de foutcontrole geslopen.

Tussen het terras en de tuin achter is geen uitwisselrelatie gelegd. Deze relaties moeten compleet worden ingevuld in de laatste kolom van de gegevens op de pagina UITGANGSSITUATIE.
Het grote voordeel van deze fout is dat het resultaat duidelijk zichtbaar is. In het vervolg van deze pagina wordt deze fout nog een keer uitgelegd aan de hand van een voorbeeld.

Indeling perceel

Uitgangssituatie perceel

Functioneren perceel: bui 90 mm in een uur, na 60 minuten

NB: Deze afbeelding komt uit de eerste versie van de PerceelToolsoftware.

Nadat we de uitgangssituatie hebben ingevoerd maken we een controleberekening van de situatie. Bij een bui van 90 mm in een uur zien we na 60 minuten het bovenstaande beeld. Wat is hier misgegaan?

Tussen het terras en de achtertuin is geen uitwisseling gedefinieerd. Het terras wisselt uit met de oprit en de tuin achter met de tuin extra en vice versa. De uitwisseling tussen terras en tuin moet nog worden ingevuld in de uitgangssituatie. Let op: Die relatie hoeft maar in 1 richting te worden gelegd.

Na correctie uitwisselen: 90 mm in een uur, na 60 minuten

Na correctie van deze fout ziet het beeld van de waterstanden in het dwarsprofiel er zo uit. De overloopleiding heeft hier eigenlijk geen functie omdat de tussen particulier en openbaar terrein ook bovengronds wordt uitgewisseld via de oprit.

Laatste wijziging 2020-01-19