Verantwoording

De PerceelTool is ontwikkeld in opdracht van STOWA in samenwerking met Stichting RIONED. De beoogde gebruikers van de rekentool zijn afkoppeladviseurs, hoveniers, installateurs, medewerkers van gemeenten, waterschappen en adviesbureau’s, studenten en misschien ook bewoners.

In de PerceelTool is de vormgeving van een perceel eenvoudig gehouden, maar geschikt voor de meest voorkomende situaties. De gebruikersinterface van de PerceelTool is gekoppeld aan de simulatie-engine van RainTools. Uitgebreidere percelen of kleinschalige situaties zoals delen van wijken of bedrijventerreinen kunnen in RainTools worden gemodelleerd en berekend.

 

Laatste wijziging 2019-07-22