Laagteberging tuin

Dit voorbeeld toont het effect van een “eenvoudige” laagte als waterberging in de tuin. Het is een alternatief voor een ondergrondse infiltratievoorziening. Door het maaiveld van het onderdeel tuin extra te verlagen ontstaat een buffer voor regenwater van waaruit het geleidelijk kan infiltreren in de ondergrond. Uitgangspunt is de SITUATIE waar de daken achter de woning zijn afgekoppeld naar het terras.

Project (VB_LAAGTEBERGING en VB_LAAGTEBERGING_ZAND)
De projecten met voorbeeldsituaties op deze pagina zijn te openen via de menupagina START. De download van het zip-bestand met de rekenvoorbeelden en de plaatsing van de projectbestanden in de projectenmap zijn beschreven op pagina SOFTWARE installeren.

Maatregelen laagteberging

De laagteberging wordt gerealiseerd door het tuin extra oppervlak te verlagen met 100 en 200 mm. Het peil van de tuin extra is -50 mm, als maatregel met een verlaging van 100 mm geeft dat een peil van -150 mm. Uitgangspunt is een ondergrond van klei. Het effect van twee extra varianten van 100 en 200 mm verlaging wordt getest op een ondergrond van zand.
Het oppervlak van de tuin extra is 18 m2, het bergend volume van 100 mm laagteberging bedraagt 1,8 m3 en 200 mm komt overeen met 3,6 m3.

Maatregelen ondergrond

Zowel in de uitgangssituatie als de maatregelen (varianten) is het perceel voorzien van een overloopleiding van terras naar straat zonder terugslagklep.
In tegenstelling tot de ondergrondse infiltratievoorziening sluiten we de afvoeren van de daken achter de woning en het terras niet aan op de laagteberging. We laten het water bovengronds afstromen via de tuin.

Laagteberging 200 mm (klei), bui 60 mm in een uur

Deze doorsnede animatie laat voor een bui van 60 mm in een uur het effect zien van een laagteberging van 200 mm in een klei ondergrond (variant 1). De maximale waterstand blijft ruim onder het overlastniveau van de woningdrempel. Kort na de bui is het grootste deel van het water al afgevoerd via het rioolstelsel naar het oppervlaktewater. De lediging van de laagteberging is heel traag omdat klei een zeer lage doorlatendheid heeft.

Laagteberging 200 mm (zand), bui 60 mm in een uur

Deze doorsnede animatie is volledig vergelijkbaar met de vorige met als enige verschil dat de ondergrond hier zand is (variant 3). De grotere doorlatendheid van de ondergrond heeft een beperkt effect op de maximale waterstand voor en achter de woning. De bui is zo extreem en kort dat de infiltratiecapaciteit zijn werk niet kan doen. Infiltreren vraagt tijd, De grotere doorlatendheid van de zand ondergrond heeft wel een duidelijk effect op de ledigingsduur van de laagteberging.

Waterbalans: bui 60 mm in een uur

In de waterbalans animatie zijn de laagteberging (varianten 100 en 200 mm) vergeleken met de uitgangssituatie. De situatie maatregel en variant 1 zijn berekend met een klei ondergrond, variant 2 en 3 met een zand ondergrond.
Een grotere laagteberging betekent dat er minder water wordt afgevoerd naar en via het rioolstelsel (balans openbaar terrein). Een grotere doorlatendheid van de ondergrond versterkt dit effect. Na 6 uur is de laagteberging in variant 2 leeg en er is meer water afgevoerd naar het rioolstelsel. Bij de grotere laagteberging in variant 3 blijft er meer water in de tuin, maar na 6 uur is  die laagteberging nog niet helemaal leeg.

Extra voorbeeld
Als extra voorbeeld VB_LAAGTEBERGING_ZAND is een situatie berekend met een zand ondergrond en een laagteberging van 100, 200, 300 en 400 mm.

Waterbalans: varianten na 60 min, bui 90 mm in een uur

Bij een bui van 90 mm en een laagteberging van 300 mm (variant 2) is de overschrijding van het overlastniveau minimaal. Bottleneck is nu o.a. de afvoer via het rioolstelsel. In de waterbalans is na 60 minuten het aandeel van de infiltratie in de ondergrond nog beperkt.

Waterbalans: varianten na 6 uur, bui 90 mm in een uur

Na 6 uur is het aandeel infiltratie duidelijk groter. De laagteberging groter dan 200 mm is nog niet leeg, zie aandeel water bovengronds. Dat water dat nog in de laagte berging staat komt niet meer tot afstroming naar het openbare gebied.

Waterbalans: particulier na 6 uur, bui 90 mm in een uur

De waterbalans voor het particuliere terrein laat mooi zien dat het aandeel regenwater dat op eigen terrein wordt verwerkt, toeneemt bij een grotere laagteberging.

Raadselachtig
De opmerkzame lezer kan zich bij deze afbeelding afvragen waarom er in de waterbalans van de laagteberging-varianten met een toenemende diepte er na 6 uur telkens iets minder water is geïnfiltreerd in de ondergrond. De oplossing voor dit raadsel kunt u insturen naar info@perceeltool.nl.

Volgende voorbeelden zijn:

Laatste wijziging 2020-01-19