Vergelijken buien/reeks per situatie

In de linker kolom van de pagina FUNCTIONEREN in de PerceelTool software kunt u kiezen voor:

Deze pagina gaat in op de keuze van een situatie en de vergelijking van de resultaten voor alle buien/reeks.

Vergelijken resultaten set buien/reeks, uitgangssituatie

De vergelijking van de resultaten van de set buien voor de uitgangssituatie laat zien vanaf welke bui wateroverlast (rood) is berekend. Hier begint wateroverlast bij een bui van 90 mm in een uur, het equivalent van bui ‘Herwijnen’.

In volume is de wateroverlast op particulier terrein groter dan op openbaar terrein. Dit komt vooral omdat de omvang van het particuliere terrein groter is. Het waterniveau tussen particulier en openbaar terrein wordt in evenwicht gehouden omdat er een overloopleiding ligt tussen het terras aan de achterzijde van woning en de straat.

De afvoercapaciteit van de riolering is gelimiteerd. Daarom neemt het overloopvolume van de riolering nauwelijks toe bij een extremere bui, tot het tijdstip van t=60 minuten.

Animatie waterbalans set buien/reeks, uitgangssituatie

De animatie laat voor de uitgangssituatie het verloop van de waterbalans in de tijd zien, in stappen, tot een simulatieduur van 300 minuten. In alle simulaties is er sprake van water op straat, vanaf de bui van 90 mm in een uur wordt ook wateroverlast berekend.

Op het particuliere terrein zien we dat het volume water op straat/wateroverlast voor een groot deel infiltreert in de ondergrond. Een deel van dat water stroomt via de overloopleiding af naar het openbare terrein waar het grootste deel van het water overloopt naar het oppervlaktewater (oranje) en slechts een klein deel wordt afgevoerd naar de RWZI (donkerrood).

In het blok voorbeelden laten we het effect van het weglaten van de overloopleiding zien. Dan loopt er minder water over via het rioolstelsel en infiltreert er meer regenwater achter de woning.

Vergelijken resultaten set buien/reeks, maatregel
(1m3 infiltratievoorziening)

Het realiseren van een infiltratievoorziening van 1 m3 heeft nauwelijks effect op het korte duur functioneren bij de extreme buien. Voor de reeks van 1966 zien we een duidelijke afname van de afvoer van regenwater naar de RWZI, de overloop vanuit het rioolstelsel naar het oppervlaktewater en de infiltratie naar de ondergrond op het particuliere terrein.

Vergelijken resultaten set buien/reeks, variant3
(10 m3 infiltratievoorziening)

Het realiseren van een infiltratievoorziening van 10 m3 heeft een substantieel effect op het korte duur functioneren bij de extreme buien. Alleen bij de meest extreme record bui van 150 mm in uur wordt nog wateroverlast berekend.

Voor de reeks van 1966 zien we weinig verschil tussen de resultaten van een infiltratievoorziening van 1 of 10 m3. Voor de reeks van 1966 zien we weinig verschil in infiltratievolume. Over een jaar gerekend infiltreert er dan meer water via de ondergrondse voorziening en minder via het doorlatende oppervlak.

Links naar functioneren:

Laatste wijziging 2020-01-19