Tips en Tricks

In willekeurige volgorde geven we op deze pagina een aantal tips en tricks voor het toepassen van de PerceelTool.

Rekenmodel is een benadering van de werkelijkheid
Dit is een belangrijke waarheid waar een gebruiker zich rekenschap van moet geven. Dit betekent dat met enige reserves gekeken moet worden naar de exactheid van uitkomsten van berekeningen. Dit geldt ook voor de exactheid van de kenmerken van de diverse onderdelen van een perceel. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de doorlatendheid van een grasveld of een terras.

Het is verstandig om bij het beoordelen van de effecten van extreme buien uit te gaan van worst-case omstandigheden. Een grasveld sterk uitgedroogd in een hete zomer kan zomaar minder water infiltreren dan in het malse voorjaar. De voegen tussen de tegels van een terras kunnen in de loop van de tijd vervuilen en nagenoeg dichtslibben.

Grondwaterpeil ontbreekt
In de PerceelTool wordt niet gerekend met grondwaterstanden. Voor het functioneren van een infiltratievoorziening betekent dit dat de capaciteit van de voorziening niet wordt beïnvloedt  door tegendruk van eventueel stijgend grondwater.

Rekening houden met grondwaterstanden betekent dat voorzieningen ruim boven de hoogste grondwaterstand moeten liggen om te kunnen functioneren zoals dat in de PerceelTool is verondersteld.

Aflopen tuin, terras of oprit
Een tuin, terras of oprit ligt niet altijd horizontaal vlak. In de PerceelTool is aangenomen dat alle grondoppervlakken vlak liggen. Bij de hoogteligging van een onderdeel geeft u het hoogteverschil in mm op, van dat onderdeel en het drempelpeil van de woning. Van een onderdeel dat onder een helling ligt neemt u de gemiddelde waarde van het hoogteverschil.

Voor een terras dat 10 cm afloopt naar een tuin en dat op het hoogste punt 5 cm onder de drempel van de woning ligt, geeft u een hoogteverschil op van 5 cm + 10/2 cm = 10 cm = 100 mm onder de drempel van de woning (1 cm = 10 mm). Bij het peil van dat onderdeel vult u in: -100 mmREF.

Waterberging op plat dak met grind
Op een dak met grind kan circa 70% minder water geborgen worden dan op een dak zonder grind. De porositeit van grind bedraagt circa 30%. Er is geen mogelijkheid om een plat dak met grind in te voeren bij de kenmerken van het dak.

Bij een plat dak met grind is kunt u het beste kiezen voor een berging die circa 70% kleiner is dan het potentieel.

Grootte straatoppervlak
In de PerceelTool is de straat opgenomen als onderdeel van het openbare gebied. Het idee is om hier het gemiddelde straatoppervlak per woning in te voeren. Dit geldt ook voor de groenstrook.

Een manier om de grootte van het straatoppervlak te bepalen is om de breedte van het perceel te vermenigvuldigen met de halve breedte van de straat. Een andere manier is om het gemiddelde straatoppervlak per woning voor de hele wijk te bepalen.

Indeling perceel klopt niet (precies)
In de PerceelTool is een beperkt aantal meestvoorkomende voorbeeld-indelingen van een perceel opgenomen. Het gaat erom de indeling te kiezen die het beste bij een situatie past. Daarbij is het belangrijk om essentiële onderdelen niet weg te laten.

      • Het achterom van de woning zorgt voor een bovengrondse overloop van de achtertuin naar de straat.
      • Een achterpad kan ook voor een verbinding met de straat zorgen. Dit kunt u aangeven via de uitwisselbestemmingen.
      • Uitwisselbestemmingen kunnen creatief gebruikt worden om relaties tussen onderdelen te leggen die niet naast elkaar hoeven te liggen.

Straat met hoger liggende trottoirs
In de PerceelTool is het mogelijk om een straat in te voeren maar geen aparte trottoirs, die hoger kunnen liggen dan de straat.

Een benadering is hier om het oppervlak van de trottoirs op te tellen bij dat van de straat en een soort gemiddeld peil te bepalen. Een andere mogelijkheid is om de groenstrook (als die er niet is) in te voeren als een trottoir met een eigen hoogteligging en oppervlak.

 

 

Laatste wijziging 2019-09-17