Mail testdag

Beste deelnemer,

U heeft zich aangemeld of u bent uitgenodigd om deel te nemen aan de PerceelTool Testdag op 9 maart 2018, die plaatsvindt in het Waterschapshuis in Amersfoort.

Het programma van die dag vindt u via deze link:https://perceeltool.nl/perceeltool-testdag/

We gaan vooral oefenen met de software op uw eigen Laptop (graag meenemen). Via de website www.perceeltool.nl kunt u de software van tevoren downloaden. Dat is belangrijk om er op 9 maart zelf mee aan de slag te kunnen gaan.

Bij de ontwikkeling van de PerceelTool is geprobeerd de gebruiksdrempel zo laag mogelijk te maken. Toch is een zekere gewenning onvermijdelijk. Op deze testdag willen we u graag op weg helpen en uw reacties peilen.

Op de website www.perceeltool.nl wordt het gebruik van de software en de weergave (en interpretatie) van de resultaten uitgelegd via de help pagina’s. Meer diepgang in de wijze van rekenen vindt u via de pagina “Schematisering onderdelen” en de uitleg van de (default) parameters daarin.

Het werken met deze software leert u begrijpen hoe de verschillende typen maatregelen op een perceel werken en wat er wel of niet relevant en effectief is. De uitkomsten zijn soms verrassend en zullen uw blikveld verbreden en verdiepen.

We kijken uit naar een mooie dag.

Kees Broks (STOWA)
Harry van Luijtelaar (Stichting RIONED)
Carleen Mesters (STOWA)

Laatste wijziging 2018-02-28