Leiding van particulier naar openbaar terrein

Perceel ZONDER doorlaat (verbinding via leiding) van particulier naar openbaar terrein

Perceel MET doorlaat (verbinding via leiding) van particulier naar openbaar terrein

Deze animaties tonen het functioneren van een perceel (het particuliere terrein) in samenhang met het openbare gebied voor een gegeven situatie. De staafgrafieken geven de resultaten van simulaties met 6 verschillende buien, oplopend van 20 mm in een uur tot 150 mm in een uur.

In groen en rood is het verloop van de opbouw van water op straat (water op het maaiveld) en wateroverlast weergegeven. (Regen)Wateroverlast is gedefinieerd als een overschrijding van een gekozen maximum niveau van water op straat, waarbij het waterniveau net onder het drempelniveau van de woning blijft.

De linker staaf geeft het functioneren van het openbare terrein weer met de berging op straat en het functioneren van de riolering. De berging in het systeem (straat en riolering) is blauw, de afvoer naar de zuivering (lediging van het riool) is donker rool . De overloop van de riolering naar het oppervlaktewater is oranje.

De rechter staaf geeft het functioneren van het particulier terrein weer met de water- en vochtberging op het dak en in de tuin en de infiltratie in de ondergrond. De waterberging is blauw, de vochtberging is donker groen en de infiltratie in de ondergrond is lichtgroen.

Een opvallend resultaat van de vergelijking van de simulatie MET en ZONDER doorlaat is dat aan het einde van de simulatie een verschil is in regenwateroverlast in de tuin. Met doorlaat is de regenwateroverlast op het particulier terrein eerder verdwenen dan in de simulatie zonder doorlaat. Hetgeen we natuurlijk ook mogen verwachten omdat de belangrijkste functie van de doorlaat is om het overtollige water van de (hoger gelegen) tuin af te voeren naar de straat.

Een opvallend resultaat in deze animaties is ook dat het water veel tijd nodig heeft om te infiltreren in de ondergrond. Dat is precies de reden waarom buffercapaciteit boven en ondergronds zo belangrijk is in het beperken en voorkomen van regenwateroverlast.

Invoer gegevens PerceelTool:

Overzicht maatregelen PerceelTool

Laatste wijziging 2017-12-03